რა არის ევაკუაციის გეგმა ?

ევაკუაციის გეგმა არის ძირითადი დოკუმეტი სადაც მიმდინარე შენობა-ნაგებობის გეგმაზე დატანილია საევაკუაციო გზები და გასასვლელები,სახანძრო-სამაშველო აღჭურვილობის ადგილმდებარეობა, ხანძრის დროს მოქცევის წესები და დამატებითი ნიშნები, რომლებიც განმარტებულია ამავე გეგმაზე მოცემულ ტექსტურ ველებში. საევაკუაციო გეგმაზე ასევე მოცემულია საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ნომერი.

საევაკუაციო გეგმა ევაკუაციის evakuaciis saevakuacio

ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ დარეკეთ "112"-ზე.

საევაკუაციო გეგმა ევაკუაციის evakuaciis saevakuacio

შეძლებისდაგვარად აწარმოეთ ხანძრის ჩაქრობა ცეცხლმაქრის მეშვეობით.

საევაკუაციო გეგმა ევაკუაციის evakuaciis saevakuacio

დაშავებულებს შეძლებისდაგვარად გაუწიეთ პირველადი დახმარება.

ჩვენ გთავაზობთ

საევაკუაციო გეგმის შემუშავებას და დამზადებას საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის - საქართველოს მთავრობის დადგენილება №370 (დანართი N1)- სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ - შესაბამისად. საევაკუაციო გეგმის შესადგენად საჭიროა შენობა-ნაგებობის შიდა ნახაზი. მაგრამ თუკი ასეთი ნახაზის არ გაქვთ, ასევე გთავაზობთ ჩვენი გამოცდილი გუნდის მომსახურებას და დაგეხმარებით შენობის ნახაზის, შემდგომში კი საევაკუაციო გეგმის შედგენაში.

საევაკუაციო გეგმა ევაკუაციის evakuaciis saevakuacio

მოითხოვე საევაკუაციო გეგმის მომზადება

საევაკუაციო გეგმის მომზადების ეტაპები:

  • ობიქტის ზედმიწევნით დათვალიერება.
  • ნახაზების არარსებობის შემთხვევაში აზომვითი სამუშაოების ჩატარება.
  • აღნიშნული ნახაზების დამუშავება (დამუშავების შემდეგ შეამოწმებს ექსპერტი).
  • დამზადებული საევაკუაციო გეგმის ობიექტზე მიტანა და მონტაჟი.

საკონტაქტო ინფორმაცია